ของเล่นกระดานดำสอนคำศัพท์ สมาร์ทบอร์ด

ของเล่นกระดานดำสอนคำศัพท์ สมาร์ทบอร์ด

ของเล่นกระดานดำสอนคำศัพท์ สมาร์ทบอร์ด 2 ภาษา สอนภาษาไทย – อังกฤษ

สอนสีต่างๆ สอนตัวเลข1-10 สอนตัวอักษรภาษาไทย ก – ฮ พร้อมเสียงและรูปภาพ สร้างสรรค์การเรียนรู้ให้เด็กจำง่าย

สอนตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z พร้อมเสียงและรูปภาพ สร้างสรรค์การเรียนรู้ให้เด็กจำง่าย มีฟีเจอร์โหมดสะกดคำ มีฟีเจอร์เกมให้หาตัวอักษร