Thomas & Friends™ Thomas Adventures Reg at the Scrapyard

Thomas & Friends™ Thomas Adventures Reg at the Scrapyard

โทมัสและรถบรรทุกของเขาวิ่งไปรอบ ๆ scrapyard เพื่อค้นหาชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อนของเขา Reg swings หมุนไปรอบๆและช่วยโทมัสโหลดชิ้นส่วนต่างๆเข้าไปในรถบรรทุกของเขา

รถไฟThomas (Die-Cast) และรถบรรทุกสินค้า
ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมสำหรับขนถ่ายสินค้าและขนถ่ายสินค้า
ตัวเชื่อมต่อพลาสติกช่วยให้คุณสามารถ พ่วงรถไฟอื่น ๆ หรือรถบรรทุก
ทำงานร่วมกับ Thomas & Friends ™ Adventures แทร็กรถไฟ (ขายแยกต่างหากและขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ)
ช่วยพัฒนาทักษะยนต์ขั้นต้นทักษะทางประสาทสัมผัสและทักษะในการให้เหตุผล